calamint: Anwendungen, Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und Warnungen

Basilikum Thymian, Baume Sauvage, Calament, Calament de Montagne, Calaminta, Lesser Calamint, Calamintha nepeta, Clinopodium nepeta, Melissa nepeta, Mühle Mint, Bergbalsam, Bergminze, Pouliot de Montagne, Satureja Calamintha, Satureja nepeta